-

(2)

/

  - , , ,   . ,  , , , - - , , - , Ki'pocnim, . ., . ' - , ' 30—40 · ( ) 100—150 , ' 3—4. , , , 2—3 . , , .
, . , ( ), 4/5—6/7 , . 200 ( 160 ), 250 .
, () . , , . . , , , , , , · , , · , , . . . , , (, !, ) -     ,   
. , , . . , , , . , , . ι. , · (·, )" .
, , , , .